ֻ ̵
HYUNDAI MOTORS
GASOLINE HY P-01
GASOLINE HY P-02
GASOLINE HY P-03
GASOLINE HY P-04
DIESEL HY P-01
KIA MOTORS
GASOLINE KI P-01
GASOLINE KI P-02
DIESEL KI P-01
DIESEL KI P-02
DAE-WOO MOTORS
GASOLINE DW P-01
GASOLINE DW P-02
GASOLINE DW P-03
DIESEL DW P-01
ETC MOTORS
MAZDA MOTORS
NISSAN MOTORS
TOYOTA MOTORS
   
Products > HYUNDAI MOTORS
 
SEO-WOO PISTONS
HYUNDAI MOTORS   DIESEL HY P-01
NO CYL PISTONS PISTON PINS
DESCRIPTION OF LENGTH COMP RING USED DIA LENGTH
CYL DIA DIST COMP OIL
23410-42200 4 91.1 88.6 48.70 1X2.1
1X2.0 1X3.0
29 75
23410-42211
PORTER,T-ENG
D4BA
23410-42701 4 91.1 76.2 46.20 1X2.0
1X2.0 1X3.0
29 75
PORTER STAREX
T-2 ALFIN
D4BB
23410-42860 4 91.1 88.6 48.70 1X2.5(HK)
1X2.0(HK) 1X4.0
29 75
M-CAR,GALLOPER
ALFIN.D4BF
23410-42000 4 91.1 88.7 48.70 1X2.5

1X2.0 1X4.0
29 75
23410-42010
GRACE,PORTER
1TON,D4BX
23410-41210 4 104.0 110.7 60.70 1X3.0(HK)

1X2.0 1X4.0
34 84
23411-41210
K-1
ALFIN
D4AF.3568CC(50.5)
23410-41200 4 104.0 110.7 60.70 1X3.0(HK)

1X2.0 1X4.0
34 84
23411-41200
K-1
ALFIN
D4AF.3568CC(54.5)
23410-41401 4 100.0 110.7 60.70 1X2.5(HK)

1X2.0 1X1.5
34 84
23411-41401
MIGHT-OLD
ALFIN
4DBF.3298CC
23410-42040 4 91.1 88.7 48.70 1X2.0

1X2.0 1X4.0
29 75
23410-42030
NEW GRACE
D4BX.NEW2476CC
   
 
7 32,190