ֻ ̵
HYUNDAI MOTORS
GASOLINE HY P-01
GASOLINE HY P-02
GASOLINE HY P-03
GASOLINE HY P-04
DIESEL HY P-01
KIA MOTORS
GASOLINE KI P-01
GASOLINE KI P-02
DIESEL KI P-01
DIESEL KI P-02
DAE-WOO MOTORS
GASOLINE DW P-01
GASOLINE DW P-02
GASOLINE DW P-03
DIESEL DW P-01
ETC MOTORS
MAZDA MOTORS
NISSAN MOTORS
TOYOTA MOTORS
   
Products > KIA MOTORS
 
 
SEO-WOO PISTONS
KIA MOTORS   GASOLINE KI P-01
NO CYL PISTONS PISTON PINS
DESCRIPTION OF LENGTH COMP RING USED DIA LENGTH
CYL DIA DIST COMP OIL
0FEYA-11-SAO 4 86.0 71.5 36.50 1X1.5

1X1.5 1X4.0
22 72.0
0K9Y2-11-SAO
CREDOS 2.0
FE DOHC
KK1Y8-11-SAO 4 68.0 63.6 31.90 1X1.2

1X1.5 1X3.0
19.98 52.0
PRIDE 1.1
1100 CC
B1
KKIYO-11-102 4 71.0 60.0 28.70 1X1.2

1X1.5 1X3.0
19.98 52.0
KK1Y0-11-SAO
MB3Y0-11-SAO
PRIDE 1.3
B3.1324CC
0K3Y2-11-SAO 4 75.5 51.3 28.30 1X1.2

1X1.2 1X2.5
19.98 52.0
RIO 1.5
DOHC
A5D.1493CC
0K2Y2-11-SAO 4 78.0 62.7 31.40 1X1.5

1X1.5 1X4.0
19.98 61.0
SEPHIA1.5 SO
SOHC
B6E.1597CC
0K2Y0-11-SAO 4 78.0 62.7 31.40 1X1.5

1X1.5 1X3.0
19.98 61.0
SEPHIA 1.5DO
DOHC
B6D.1597CC
AA100-11-SAO 3 70.0 62.0 30.00 1X1.2

1X1.5 1X2.8
18 59.0
AA100-11-102C
TOWNER
JADE
K0BM1-11-SAO
0K3Y3-11-SAO 4 78.0 48.3 28.30 2X1.2

1X2.5
19.98 54.0
23410-2x710
RIO 1.6
1,597CC
A6D
   
 
8 32,191