ֻ ̵
HYUNDAI MOTORS
GASOLINE HY P-01
GASOLINE HY P-02
GASOLINE HY P-03
GASOLINE HY P-04
DIESEL HY P-01
KIA MOTORS
GASOLINE KI P-01
GASOLINE KI P-02
DIESEL KI P-01
DIESEL KI P-02
DAE-WOO MOTORS
GASOLINE DW P-01
GASOLINE DW P-02
GASOLINE DW P-03
DIESEL DW P-01
ETC MOTORS
MAZDA MOTORS
NISSAN MOTORS
TOYOTA MOTORS
   
Products > DAE-WOO MOTORS
 
SEO-WOO PISTONS
DAE WOO MOTORS   GASOLINE DW P-03
NO CYL PISTONS PISTON PINS
DESCRIPTION OF LENGTH COMP RING USED DIA LENGTH
CYL DIA DIST COMP OIL
96350132 4 76.5 55.0 32.10 2X1.5

1X3.0
18.0 54.8
93740217
LANOS 1.3, SOHC
A13 DM 1349CC
  4 68.5 53.0 26.00 2x1.2

1x2.5
17.0 53.0
96325191
OS,96567385,T4-1.2
 
  3 68.5 55 25.00 2x1.2

1x2.5
17.0 53.0
96571302
OS.96571773~4
TICO-M150 NEW
  4 77.9 52.0 31.9 1x1.2

1x1.5 1x2.5
18.0 54.8
96389056
LACETTI 1.4
DOHC, 4NB DMT
  6 77.0 49.0 29.20 1x1.2

1x1.5 1x2.0
19.0 56.0
96305415
MAGNUS
 
  4 81.6 50.5 30.45 2x1.5

1x3.0
21.0 61.5
PRINCE1.8DO(OLD)
92062480
 
   
 
7 32,190